Call: 0123456789 | Email: info@example.com

เทคโนโลยีของอุปกรณ์เตือนภัยในยุคสมัยนี้

เทคโนโลยีของอุปกรณ์เตือนภัยในยุคสมัยนี้


Alarm-equipment2

Alarm-equipment

อุปกรณ์เตือนภัยถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากในยุคสมัยนี้ ด้วยความที่การไว้ใจของคนเรามันถูกบั่นทอนลงไปจากสภาวะสังคม ความเป็นอยู่ พื้นฐานความคิด บางทีการมองหน้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้ใจเสมอไป การสร้างเกราะป้องกันเพื่อเป็นการเตือนภัยให้กับตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนเลือกจะทำ ด้วยความที่เทคโนโลยีต่างๆ ทุกวันนี้พัฒนาไปไกลมากกว่าที่หลายๆ คนคิดเอาไว้เยอะ อุปกรณ์เตือนภัยเองก็ถูกพัฒนาขึ้นตามความสามารถของเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีของอุปกรณ์เตือนภัยในยุคสมัยนี้ว่ามันมีอะไรที่ก้าวหน้าไปบ้าง

1. เทคโนโลยีการใช้ระดับความร้อน – ปกติแล้วเทคโนโลยีในด้านการตรวจจับความร้อนจะใช้ในลักษณะของการเตือนภัยที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้ หรือการตรวจจับความร้อนในกรณีที่ต้องการตรวจค้นบางสิ่งบางอย่าง ปกติแล้วเทคโนโลยีการใช้ความร้อนของอุปกรณ์เตือนภัยจะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1.1 แบบอุณหภูมิคงที่ – จะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงถึงระดับที่ตั้งเอาไว้ ภายในจะประกอบด้วยโลหะที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนแตกต่างกัน พอได้รับความร้อนจะเกิดการงอจนทำให้เกิดสัญญาณขึ้น และจะหยุดเมื่ออุณหภูมิลดลง

1.2 แบบจับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ – จะทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ เพิ่มขึ้น 10 องศาเซลเซียสภายใน 2 นาที จะทำให้เรารู้ว่าอาจจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นได้ในบริเวณดังกล่าว

2. เทคโนโลยีการตรวจจับควัน – เป็นการตรวจจับควันในกรณีที่ไฟไหม้อย่างช้าๆ และมีควัน ถูกแบ่งได้ ดังนี้

2.1 แบบใช้แสง – จะมีแหล่งกำเนิดแสงและตัวรับแสง หากว่ามีควันลอยมาบดบังแสงความเข้มของแสงก็จะลดลง อุปกรณ์ก็จะส่งสัญญาณสู่ระบบเตือนภัย

2.2 แบบอาศัยการเกิดไอออน – เมื่อมีควันลอยขึ้นมาควบรวมกับไอออนที่ถูกบรรจุเอาไว้ ก็จะทำให้ค่าภายในลดลงจนถึงจุดที่กำหนดจากนั้นก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนออกมา

3. เทคโนโลยีแสงอินฟาเรด – จะเป็นระบบแสงที่เอาไว้ใช้ในการติดตั้งเพื่อต้องการให้รู้ความเคลื่อนไหวในพื้นที่บริเวณนั้นว่ามีใครผ่านมาบ้าง แสงอินฟาเรดจะประกอบไปด้วยตัวส่งและตัวรับโดยจะตั้งอยู่คนละฝั่งกัน มีลำแสงที่มองไม่เห็นพาดผ่าน เมื่อเดินผ่านลำแสงนั้นจะเกิดสัญญาณเตือนเนื่องจากสัญญาณขาดหายไป

4. เทคโนโลยีสวิตช์น้ำไหล – เป็นการป้องกันไฟไหม้โดยจะทำงานเมื่อมีน้ำไหลผ่าน เวลาเกิดเพลิงไหม้หัวฉีดก็จะทำการปล่อยน้ำให้ไหลผ่านสวิตช์ตัวนี้และโมโครสวิตช์ก็จะทำการส่งสัญญาณให้เกิดเสียงเตือนว่าตอนนี้กำลังเกิดปัญหาทำให้ต้องมีการปล่อยน้ำออกจากระบบ