Call: 0123456789 | Email: info@example.com

ความรู้ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องสแกนใบหน้า

ความรู้ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องสแกนใบหน้า


เครื่องสแกนใบหน้านั้นมีความสำคัญมากๆในอนาคตที่เข้ามาถึงเหมาะสำหรับเอาไปใช้ในสถานที่ทำงาน โรงงานเพื่อบันทึกการเข้าออกของพนักงาน แม้ปัจจุบันบางที่ยังใช้สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ในอนาคตเป็นที่แน่นอนว่าตัวแกนใบหน้านั้นต้องได้รับความนิยมมากกว่าแน่นอนเพราะสามารถที่จะบันทึกเวลาได้อย่างแม่นยำ เหมือนกับการถ่ายภาพยังสามารถหาคนร้านได้ที่ด้วย ขนส่ง สถานีต่างๆก็นำมาใช้กันบ้างแล้ว สามารถบันทึกใบหน้าได้มากกว่า 1000 หน้า และลายนิ้วมือได้ 2000 ลายมือ และยังบันทึกการเข้าออกอีก 100000 รายการ ระบบการทำงานของเครื่องสแกนใบหน้าจะเป็นการถ่ายภาพ จดจำจุดสำคัญ บริเวณ กราม ตาทั้ง 2 ข้าง จมูก นำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ เราสามารถติดไว้ที่บ้านเพื่อการป้องกันขโมยได้อีกด้วยมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อการซื้อมาก